Artykuł sponsorowany

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - co warto wiedzieć?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - co warto wiedzieć?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny to temat, który może dotyczyć każdego z nas. W Polsce każdego roku dochodzi do wielu wypadków drogowych, a ich ofiary często nie wiedzą, jakie mają prawa i jak ubiegać się o należne im świadczenia. Warto zatem poznać zasady odszkodowań oraz jak postępować w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Podstawy prawne odszkodowań za wypadki komunikacyjne

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne regulowane są przede wszystkim przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej przepisami, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), która gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku wypadku komunikacyjnego sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkód powstałych na skutek jego działania lub zaniechania. Jeśli chodzi o sprawne odszkodowania za wypadek komunikacyjny, Poznań jest miastem, w którym skorzystamy z pomocy specjalistów takich jak np. Sangowski.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, wypadek musi być wynikiem zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły co najmniej dwa pojazdy. Po drugie, sprawca wypadku musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Po trzecie, poszkodowany musi wykazać, że doznał szkód majątkowych lub niemajątkowych na skutek wypadku. Warto pamiętać, że odszkodowanie przysługuje także pasażerom pojazdu oraz osobom trzecim, które ucierpiały na skutek zdarzenia (np. pieszym czy rowerzystom). W przypadku śmierci ofiary wypadku, prawo do odszkodowania mają jej najbliżsi.

Jak dochodzić swoich praw?

Proces dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny może być skomplikowany i czasochłonny. W pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy wypadku, przedstawiając wszelkie dostępne dowody (np. protokół z miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzonego pojazdu). Następnie ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać wyceny szkody i zaproponować wysokość odszkodowania. Jeśli poszkodowany nie zgadza się z tą propozycją, może wystąpić z roszczeniem do sądu. Warto również skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak adwokaci czy rzeczoznawcy, którzy pomogą w dochodzeniu należnych świadczeń.