Artykuł sponsorowany

W jaki sposób wykonywana jest diagnostyka urazów kości?

W jaki sposób wykonywana jest diagnostyka urazów kości?

Diagnostyka urazów kości to kluczowy etap w procesie leczenia uszkodzeń szkieletu. Właściwe zidentyfikowanie rodzaju i zakresu urazu pozwala na zastosowanie odpowiedniej metody leczenia, minimalizując ryzyko powikłań. Poznajmy trzy podstawowe metody diagnostyczne stosowane w przypadku podejrzenia urazu kostnego.

Badanie fizykalne i anamneza

Pierwszym krokiem w diagnostyce urazów kości jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem oraz badania fizykalnego. Lekarz pyta o okoliczności urazu, objawy bólowe, wcześniejsze kontuzje czy choroby układu kostnego. Następnie przeprowadza oględziny miejsca urazu, oceniając obrzęk, zasinienie, deformacje czy ograniczenie ruchomości. Badanie palpacyjne pozwala na zlokalizowanie punktu największego bólu i ewentualnych niestabilności stawów. W niektórych przypadkach konieczne może być także porównanie ze stroną zdrową.

Radiografia - rentgen

Główną metodą diagnostyki urazów kości jest radiografia, potocznie nazywana rentgenem. Badanie to polega na przechodzeniu promieni X przez badane tkanki, co pozwala na uzyskanie obrazu struktur kostnych. Radiografia jest nieinwazyjna, szybka i stosunkowo tania, dlatego stanowi podstawowe narzędzie diagnostyczne w przypadku podejrzenia złamania, zwichnięcia czy innych uszkodzeń szkieletu. W zależności od rodzaju urazu, lekarz może zlecić wykonanie zdjęć w różnych projekcjach, aby dokładnie ocenić zakres uszkodzenia.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny

W przypadku bardziej skomplikowanych urazów kości lub gdy radiografia nie daje jednoznacznych wyników, lekarz może zdecydować się na wykonanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI). TK to badanie polegające na uzyskaniu szczegółowych obrazów przekrojów badanej części ciała za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Pozwala ono na precyzyjne określenie uszkodzeń kości, zwłaszcza w przypadku złamań wieloodłamowych czy zmiażdżenia. Rezonans magnetyczny natomiast opiera się na zastosowaniu silnego pola magnetycznego i fal radiowych, co umożliwia uzyskanie obrazów tkanek miękkich oraz struktur kostnych. MRI jest szczególnie przydatne w diagnostyce urazów stawów, więzadeł czy chrząstek.