Artykuł sponsorowany

Rozwód kościelny krok po kroku

Rozwód kościelny krok po kroku

Rozwód kościelny to proces, który dla wielu osób może wydawać się skomplikowany i niezrozumiały. W rzeczywistości jednak jeśli wiemy, jakie są jego etapy i na czym polega, może okazać się mniej stresujący niż się spodziewaliśmy. W niniejszym artykule przedstawimy krok po kroku, jak przejść przez proces rozwodu kościelnego w Polsce.

Etap 0 – Przesłanki do unieważnienia małżeństwa

Zanim zdecydujemy się na podjęcie próby unieważnienia małżeństwa kościelnego, warto zastanowić się, czy istnieją przesłanki do tego. Unieważnienie małżeństwa w Kościele katolickim nie jest równoznaczne z rozwodem cywilnym – oznacza ono stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa od początku. Przesłanki do unieważnienia mogą być różne, np. brak właściwej intencji zawarcia sakramentu, brak świadomości istoty małżeństwa czy przymus zawarcia związku.

Etap 1 – Zgromadzenie dokumentów

Pierwszym krokiem w procesie rozwodu kościelnego jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Będą to m.in. odpis aktu zawarcia małżeństwa kościelnego, aktu chrztu obu stron, aktu rozwodu cywilnego oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą być istotne dla sprawy. Warto również przygotować pisemne oświadczenie, w którym opiszemy przyczyny, dla których uważamy, że nasze małżeństwo powinno być unieważnione.

Etap 2 – Złożenie wniosku do sądu kościelnego

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o unieważnienie małżeństwa do właściwego sądu kościelnego. W Polsce są to diecezjalne sądy biskupie lub metropolitalne sądy archidiecezjalne. Wniosek powinien zawierać dane personalne stron, opis sytuacji oraz argumentację, na podstawie której domagamy się unieważnienia małżeństwa. Do wniosku należy dołączyć zgromadzone wcześniej dokumenty.

Etap 3 – Przebieg procesu i wydanie wyroku

Po złożeniu wniosku sprawa o rozwód kościelny trafia do rozpatrzenia przez sąd kościelny. Proces może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od skomplikowania sprawy i obciążenia sądu. W toku procesu mogą być przesłuchiwane strony, świadkowie oraz biegli (np. psychologowie). Ostatecznie sąd wydaje wyrok, który może być albo pozytywny (unieważnienie małżeństwa), albo negatywny (odmowa unieważnienia). Wyrok może być zaskarżony do wyższej instancji – Sygnatury Apostolskiej.