Artykuł sponsorowany

Na kim ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na kim ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to rodzaj podatku, który jest powszechnie znany w Polsce. Dotyczy on różnych transakcji, takich jak sprzedaż nieruchomości czy udziałów w spółkach. Wiele osób zastanawia się, kto jest zobowiązany do jego zapłaty - czy to kupujący, sprzedający, czy może obie strony transakcji? W tym artykule postaramy się wyjaśnić tę kwestię.

Przeczytaj również: Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Austrii?

Kto jest zobowiązany do zapłaty PCC?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty PCC spoczywa na stronie dokonującej czynności prawnej. Oznacza to, że w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na kupującym. W przypadku umowy darowizny, obowiązek ten spoczywa na obdarowanym. Podobnie jest w przypadku umowy spółki, wówczas obowiązek opłacenia PCC spoczywa na wspólnikach. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce często strony umowy decydują się na podział kosztów związanych z opłaceniem podatku.

Jakie są stawki PCC?

Stawki podatków od czynności cywilnoprawnych są różne w zależności od rodzaju czynności prawnej. W przypadku sprzedaży nieruchomości, stawka wynosi 2% wartości nieruchomości. W przypadku umowy darowizny, stawka wynosi 2% wartości przedmiotu darowizny, chyba że obdarowany jest najbliższym krewnym, wtedy stawka wynosi 0%

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano szereg ulg i zwolnień z opłacania PCC. Przykładowo, zwolnione z podatku są czynności dokonywane przez małżeństwo w ramach wspólności majątkowej, takie jak przeniesienie własności nieruchomości na rzecz współmałżonka. Innym przykładem jest zwolnienie z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania przez osoby, które spełniają określone warunki. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przy nabyciu nieruchomości na cele mieszkaniowe, jeżeli spełnione są określone wymogi.

Podsumowując, obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na stronie dokonującej czynności prawnej. Warto jednak pamiętać o możliwości skorzystania z ulg i zwolnień przewidzianych w ustawie. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym opłaceniem PCC.