Artykuł sponsorowany

Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość?

Zarządzanie finansami jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, a pełna księgowość odgrywa w tym procesie istotną rolę. W artykule przedstawiamy, na czym polega pełna księgowość, jakie są jej zalety oraz jakie obowiązki wiążą się z tym rodzajem ewidencji finansowej.

Podstawowe zasady pełnej księgowości

Pełna księgowość to system ewidencji finansowej oparty na zasadach rachunkowości, który pozwala na kompleksowe i dokładne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W Polsce pełna księgowość jest obowiązkowa dla spółek kapitałowych (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) oraz dla podmiotów, które przekroczyły określone limity obrotów lub sumy bilansowej. Pełna księgowość opiera się na podwójnym zapisie, co oznacza, że każda operacja gospodarcza jest rejestrowana na co najmniej dwóch kontach księgowych, z których jedno jest kontem majątkowym, a drugie kontem źródłowym. Jeśli chodzi o profesjonalną usługę, jaką jest pełna księgowość, Białystok i okolice to rejon, w którym skorzystamy z oferty biur takich jak np. MirJan.

Obowiązki związane z prowadzeniem pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z szeregiem obowiązków, które muszą być realizowane przez przedsiębiorstwo. Przede wszystkim, firma musi prowadzić księgi rachunkowe, czyli zbiór wszystkich operacji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Ponadto przedsiębiorstwo zobowiązane jest do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które muszą być zatwierdzone przez organy zarządzające i skontrolowane przez biegłego rewidenta. W przypadku spółek kapitałowych sprawozdania finansowe muszą być także złożone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zalety pełnej księgowości

Mimo że prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z większym nakładem pracy i kosztami, przynosi także wiele korzyści przedsiębiorstwu. Po pierwsze, pełna księgowość pozwala na dokładną analizę sytuacji finansowej firmy oraz na monitorowanie jej wyników finansowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, właściciele i zarząd mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe oparte na rzetelnych danych. Po drugie, pełna księgowość ułatwia pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, gdyż instytucje finansowe często wymagają przedstawienia sprawozdań finansowych przy udzielaniu kredytów czy innych form finansowania. Wreszcie, pełna księgowość może być pomocna w przypadku kontroli podatkowej, gdyż pozwala na szybkie i łatwe udokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych.