Artyku艂 sponsorowany

Kiedy potrzebny jest nam lekarz medycyny pracy?

Kiedy potrzebny jest nam lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista, kt贸ry zajmuje si臋 dbaniem o zdrowie pracownik贸w oraz zapobieganiem chorobom zawodowym. W Polsce ka偶dy pracodawca ma obowi膮zek skierowania swoich pracownik贸w na badania lekarskie do medycyny pracy. Warto wiedzie膰, kiedy konieczna jest wizyta u tego specjalisty, jakie s膮 jej cele oraz jakie badania przeprowadza.

Obowi膮zkowe badania lekarskie

W Polsce ka偶dy pracownik jest zobowi膮zany do poddania si臋 obowi膮zkowym badaniom lekarskim przed rozpocz臋ciem pracy oraz w trakcie zatrudnienia. Badania te maj膮 na celu ocen臋 stanu zdrowia pracownika, jego przydatno艣ci do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz ewentualne ryzyko wyst膮pienia chor贸b zawodowych. Pracodawca ma obowi膮zek skierowa膰 pracownika na takie badania, a ich koszty pokrywa pracodawca. Obowi膮zkowe badania lekarskie dziel膮 si臋 na trzy rodzaje 鈥 badania wst臋pne, okresowe i kontrolne.

Badania wst臋pne

Badania wst臋pne przeprowadza si臋 przed rozpocz臋ciem pracy na danym stanowisku. Ich celem jest ocena zdolno艣ci pracownika do wykonywania powierzonych mu obowi膮zk贸w oraz ewentualne wykrycie przeciwwskaza艅 zdrowotnych. Badania te obejmuj膮 wywiad lekarski, badanie og贸lne, badanie wzroku, s艂uchu oraz uk艂adu ruchu. W zale偶no艣ci od rodzaju zatrudnienia, medycyna pracy w Rzeszowie mo偶e te偶 wymaga膰 dodatkowych bada艅, jak spirometria, audiometria czy badania laboratoryjne. Wynik bada艅 wst臋pnych jest wa偶ny przez okres 6 miesi臋cy.

Badania okresowe

Badania okresowe maj膮 na celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika w trakcie zatrudnienia oraz ocen臋 ryzyka wyst膮pienia chor贸b zawodowych. Pracodawca ma obowi膮zek skierowa膰 pracownika na takie badania w okre艣lonych odst臋pach czasu, zale偶nych od rodzaju pracy i wyst臋puj膮cych czynnik贸w ryzyka. Badania okresowe obejmuj膮 te same elementy co badania wst臋pne, jednak mog膮 by膰 rozszerzone o dodatkowe badania specjalistyczne. Wynik bada艅 okresowych jest wa偶ny przez okres 2 lat.

Badania kontrolne

Badania kontrolne przeprowadza si臋 w przypadku podejrzenia wyst膮pienia choroby zawodowej lub w celu oceny zdolno艣ci do pracy po d艂u偶szej nieobecno艣ci spowodowanej chorob膮. Pracodawca ma obowi膮zek skierowa膰 pracownika na takie badania, je艣li istniej膮 wskazania medyczne lub s膮 one wymagane przez przepisy prawa. Badania kontrolne obejmuj膮 te same elementy co badania wst臋pne i okresowe, jednak mog膮 by膰 rozszerzone o dodatkowe badania specjalistyczne. Wynik bada艅 kontrolnych jest wa偶ny przez okres 2 lat.