Artykuł sponsorowany

Kiedy potrzebny jest nam lekarz medycyny pracy?

Kiedy potrzebny jest nam lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się dbaniem o zdrowie pracowników oraz zapobieganiem chorobom zawodowym. W Polsce każdy pracodawca ma obowiązek skierowania swoich pracowników na badania lekarskie do medycyny pracy. Warto wiedzieć, kiedy konieczna jest wizyta u tego specjalisty, jakie są jej cele oraz jakie badania przeprowadza.

Obowiązkowe badania lekarskie

W Polsce każdy pracownik jest zobowiązany do poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie zatrudnienia. Badania te mają na celu ocenę stanu zdrowia pracownika, jego przydatności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz ewentualne ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na takie badania, a ich koszty pokrywa pracodawca. Obowiązkowe badania lekarskie dzielą się na trzy rodzaje – badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania wstępne

Badania wstępne przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Ich celem jest ocena zdolności pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz ewentualne wykrycie przeciwwskazań zdrowotnych. Badania te obejmują wywiad lekarski, badanie ogólne, badanie wzroku, słuchu oraz układu ruchu. W zależności od rodzaju zatrudnienia, medycyna pracy w Rzeszowie może też wymagać dodatkowych badań, jak spirometria, audiometria czy badania laboratoryjne. Wynik badań wstępnych jest ważny przez okres 6 miesięcy.

Badania okresowe

Badania okresowe mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracownika w trakcie zatrudnienia oraz ocenę ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na takie badania w określonych odstępach czasu, zależnych od rodzaju pracy i występujących czynników ryzyka. Badania okresowe obejmują te same elementy co badania wstępne, jednak mogą być rozszerzone o dodatkowe badania specjalistyczne. Wynik badań okresowych jest ważny przez okres 2 lat.

Badania kontrolne

Badania kontrolne przeprowadza się w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej lub w celu oceny zdolności do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na takie badania, jeśli istnieją wskazania medyczne lub są one wymagane przez przepisy prawa. Badania kontrolne obejmują te same elementy co badania wstępne i okresowe, jednak mogą być rozszerzone o dodatkowe badania specjalistyczne. Wynik badań kontrolnych jest ważny przez okres 2 lat.