Artykuł sponsorowany

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe może okazać się niezbędne w wielu sytuacjach, szczególnie gdy mamy do czynienia z dokumentami o charakterze prawnym, urzędowym czy też biznesowym. W Polsce tłumaczenia przysięgłe wykonuje tłumacz przysięgły, który posiada stosowne uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Warto zatem poznać sytuacje, w których takie tłumaczenie jest wymagane, aby uniknąć potencjalnych problemów i opóźnień.

Rodzaje dokumentów wymagających tłumaczenia przysięgłego

Najczęściej tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów o charakterze urzędowym. Należy do nich na przykład akty stanu cywilnego (takie jak akt urodzenia, akt małżeństwa czy akt zgonu), dyplomy, świadectwa szkolne czy też zaświadczenia o niekaralności. Tłumaczenie przysięgłe może być również potrzebne w przypadku umów, pełnomocnictw, statutów spółek czy orzeczeń sądowych.

Aby uzyskać angielskie tłumaczenie przysięgłe w Warszawie na Ursynowie czy w innym miejscu, należy zgłosić się do tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia do tłumaczenia na dany język. Warto pamiętać, że tłumaczenia przysięgłe są zazwyczaj droższe od tłumaczeń zwykłych, ze względu na specjalistyczną wiedzę i odpowiedzialność, jaką ponosi tłumacz przysięgły. Po wykonaniu tłumaczenia, tłumacz przysięgły opatruje je swoim podpisem oraz pieczęcią, co potwierdza jego autentyczność.

W przypadku gdy dokumenty mają być używane za granicą, może być konieczne uzyskanie apostille lub legalizacji. Apostille to specjalna klauzula, która uprawnia dokument do uznania na terenie krajów będących stronami Konwencji haskiej z 1962 roku. Legalizacja natomiast polega na potwierdzeniu autentyczności dokumentu przez konsulat lub ambasadę danego kraju. Warto sprawdzić, czy w przypadku danego kraju wystarczy samo tłumaczenie przysięgłe, czy też konieczne będzie uzyskanie dodatkowych potwierdzeń.

W niektórych sytuacjach możliwe jest uniknięcie tłumaczenia przysięgłego, jeśli instytucja, do której składamy dokumenty, akceptuje tłumaczenie zwykłe. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w przypadku dokumentów o charakterze prawnym czy urzędowym. W takich sytuacjach warto wcześniej skonsultować się z instytucją lub tłumaczem przysięgłym, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z niewłaściwym tłumaczeniem dokumentów.