Artykuł sponsorowany

Jakie znaczenie ma awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obiektach użytku publicznego?

Jakie znaczenie ma awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w obiektach użytku publicznego?

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach użytku publicznego. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, awaria zasilania czy inne niebezpieczne zdarzenia, oświetlenie ewakuacyjne umożliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku. W Polsce obowiązują przepisy i normy dotyczące instalacji tego rodzaju oświetlenia, które muszą być przestrzegane przez właścicieli oraz zarządców obiektów publicznych.

Przeczytaj również: Jak często powinno się przeprowadzać pomiary oświetlenia ewakuacyjnego?

Zasady funkcjonowania oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać określone wymagania techniczne oraz funkcjonalne, aby skutecznie prowadzić ludzi do wyjść ewakuacyjnych. System ten powinien być niezależny od zasilania głównego, aby móc działać nawet w przypadku awarii zasilania. Ponadto, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi być dostosowane do specyfiki danego obiektu, uwzględniając jego wielkość, układ pomieszczeń oraz ruchliwość osób przebywających w budynku.

W praktyce, odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne może uratować życie wielu osób w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu systemowi, ludzie są w stanie szybko zlokalizować wyjścia ewakuacyjne oraz drogi prowadzące do nich, co pozwala uniknąć paniki i chaosu podczas ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne jest szczególnie ważne w miejscach takich jak szkoły, przedszkola, domy kultury czy obiekty sportowe, gdzie przebywa duża liczba osób, często nieznających dobrze układu budynku. 

Normy i przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego

W Polsce obowiązuje norma PN-B 03434, która określa wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach użytku publicznego. Norma ta zawiera wytyczne dotyczące m.in. lokalizacji i rozmieszczenia źródeł światła, czasu ich działania oraz minimalnej jasności oświetlenia. Ponadto, przepisy budowlane oraz przepisy BHP również nakładają na właścicieli i zarządców obiektów publicznych obowiązek zapewnienia odpowiedniego oświetlenia ewakuacyjnego.