Artykuł sponsorowany

Jakie są warunki, aby otrzymać refundację aparatu słuchowego?

Jakie są warunki, aby otrzymać refundację aparatu słuchowego?

Aparaty słuchowe są niezbędnym narzędziem dla wielu osób z uszkodzeniem słuchu, jednak ich koszt może być dla niektórych przeszkodą. W Polsce istnieje możliwość uzyskania refundacji na zakup aparatu słuchowego. W niniejszym artykule omówimy warunki, które muszą zostać spełnione, aby skorzystać z tego wsparcia.

Kto może ubiegać się o refundację aparatu słuchowego?

Refundacja aparatu słuchowego przysługuje osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na uszkodzenie narządu słuchu. Osoby te muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) i posiadać ważne skierowanie od lekarza specjalisty laryngologa. Ponadto, refundacji mogą ubiegać się zarówno dorośli, jak i dzieci – w przypadku dzieci refundacja aparatu słuchowego w Kostrzynie nad Odrą obejmuje również koszty dostosowania aparatu do wzrostu dziecka.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania refundacji?

Aby ubiegać się o refundację aparatu słuchowego, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Po pierwsze, potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na uszkodzenie narządu słuchu. Po drugie, konieczne jest skierowanie na aparat słuchowy wystawione przez lekarza specjalistę laryngologa. Wreszcie, trzeba wypełnić wniosek o refundację aparatu słuchowego, który jest dostępny na stronie internetowej NFZ lub w placówkach tego funduszu.

Gdzie złożyć wniosek o refundację aparatu słuchowego?

Wniosek o refundację aparatu słuchowego należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. W przypadku dzieci wniosek składa się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego. Warto pamiętać, że każdy oddział wojewódzki NFZ może mieć swoje dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić te informacje na stronie internetowej odpowiedniego oddziału.

Jak długo trwa proces uzyskania refundacji aparatu słuchowego?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie refundacji aparatu słuchowego może różnić się w zależności od oddziału wojewódzkiego NFZ. Zgodnie z przepisami, decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna, osoba ubiegająca się o refundację otrzyma pisemne zawiadomienie wraz z informacją o kwocie dofinansowania oraz miejscu, w którym można odebrać aparat słuchowy.