Artykuł sponsorowany

Jakie są najczęstsze szkody powypadkowe?

Jakie są najczęstsze szkody powypadkowe?

Wypadki drogowe, awarie domowe czy wypadki przy pracy - każdego dnia wiele osób doświadcza różnych sytuacji, które prowadzą do szkód materialnych lub obrażeń ciała. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje kilka rodzajów szkód powypadkowych, które występują najczęściej. W niniejszym artykule omówimy trzy z nich, a także przedstawimy statystyki dotyczące ich występowania.

Jakie szkody powstają najczęściej podczas wypadków?

W Polsce wypadki drogowe są jednym z najczęstszych powodów zgłaszania szkód powypadkowych. Według danych Komendy Głównej Policji, w 2020 roku odnotowano ponad 31 tysięcy wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 2969 osób, a ponad 35 tysięcy zostało rannych. Szkody komunikacyjne obejmują zarówno uszkodzenia pojazdów uczestników zdarzeń, jak i koszty leczenia poszkodowanych. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak OC czy AC, towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają część kosztów naprawy pojazdu oraz odszkodowania dla poszkodowanego.

Szkody majątkowe są kolejnym rodzajem szkód powypadkowych często zgłaszanych przez Polaków. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, takich jak pożar, zalanie, włamanie czy uszkodzenie mienia przez osoby trzecie. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli, w 2020 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły odszkodowania na łączną kwotę ponad 3,7 miliarda złotych z tytułu szkód majątkowych. W przypadku tego rodzaju szkód istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże pokryć koszty naprawy czy wymiany uszkodzonego mienia. W razie problemów warto skorzystać z profesjonalnej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych w Rzeszowie.

Wypadki przy pracy są kolejnym istotnym źródłem szkód powypadkowych w Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 roku odnotowano ponad 56 tysięcy wypadków przy pracy, co oznacza wzrost o 2,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Wypadki te prowadzą do licznych szkód materialnych oraz kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanych pracowników. Pracodawcy są zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków przy pracy, które gwarantuje pracownikom odszkodowanie oraz świadczenia związane z utratą zdolności do pracy.