Artykuł sponsorowany

Jak zaplanować i zrealizować wycinkę drzew w Warszawie?

Jak zaplanować i zrealizować wycinkę drzew w Warszawie?

Wycinka drzew to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania oraz znajomości przepisów prawa. W Warszawie, jak i w innych miastach Polski, obowiązują szczegółowe regulacje dotyczące usuwania drzew z terenów prywatnych i publicznych. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe informacje, które pomogą Ci prawidłowo zaplanować i przeprowadzić wycinkę drzew.

Pozwolenie na wycinkę drzew

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do wycinki drzew jest uzyskanie stosownego pozwolenia wydanego przez właściwy organ administracji publicznej. W przypadku Warszawy, wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Wniosek powinien zawierać informacje o lokalizacji drzewa, jego gatunku, obwodzie pnia oraz uzasadnienie konieczności jego usunięcia. Dodatkowo, może być wymagane przedstawienie dokumentacji fotograficznej lub opinii biegłego z zakresu dendrologii.

Wyjątki od wymogu uzyskania pozwolenia

Istnieją jednak sytuacje, w których wycinka drzew może być przeprowadzona bez konieczności uzyskania pozwolenia. Dotyczy to przede wszystkim drzew o obwodzie pnia nieprzekraczającym 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm od podstawy. W przypadku drzew owocowych, takich jak jabłonie czy grusze, wymóg uzyskania pozwolenia dotyczy tylko tych o obwodzie pnia powyżej 50 cm. Ponadto, nie ma obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew uszkodzonych przez siły natury lub stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wybór odpowiedniej firmy

Kolejnym etapem jest wybór odpowiedniej firmy specjalizującej się w wycince drzew. W Warszawie działa wiele przedsiębiorstw oferujących tego typu usługi, dlatego warto poświęcić czas na sprawdzenie opinii oraz referencji potencjalnych wykonawców. Ważne jest również, aby firma posiadała odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz ubezpieczenie OC, które pokryje ewentualne szkody powstałe w wyniku prac. Przed podjęciem współpracy warto również upewnić się, czy firma dysponuje niezbędnym sprzętem oraz czy stosuje się do zasad bezpieczeństwa pracy.