Artykuł sponsorowany

Jak wygląda projektowanie zieleni?

Jak wygląda projektowanie zieleni?

Projektowanie zieleni to nie tylko sztuka, ale także nauka, która ma na celu tworzenie pięknych, funkcjonalnych i zrównoważonych przestrzeni zielonych. W Polsce coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z roli zieleni w życiu codziennym, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi projektowania ogrodów, parków i terenów zielonych. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda proces projektowania zieleni, jakie są jego etapy oraz jakie trendy można zaobserwować na polskim rynku.

Analiza potrzeb i możliwości

Pierwszym etapem projektowania zieleni w Gdańsku jest analiza potrzeb oraz możliwości danego terenu. Projektant musi uwzględnić wymagania klienta, charakterystykę gleby, warunki klimatyczne oraz istniejącą roślinność. Ważnym aspektem jest również uwzględnienie przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie tych informacji tworzony jest tzw. program funkcjonalno-użytkowy, który określa cele i założenia projektu.

Inwentaryzacja i analiza terenu

Kolejnym etapem jest inwentaryzacja oraz analiza terenu. Polega ona na dokładnym zmierzeniu powierzchni działki, określeniu jej ukształtowania terenu, lokalizacji istniejących budynków, dróg, systemów odwodnienia czy sieci energetycznych. Ponadto, projektant ocenia stan zdrowotny drzew i krzewów oraz identyfikuje gatunki roślin występujących na działce. Wszystkie te dane są niezbędne do stworzenia precyzyjnego planu zagospodarowania zieleni.

Koncepcja przestrzenna

Na podstawie zebranych informacji projektant tworzy koncepcję przestrzenną, która przedstawia wizję zagospodarowania terenu zielonego. Koncepcja ta uwzględnia rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu, takich jak alejki, rabaty kwiatowe, trawniki, oczka wodne czy elementy małej architektury. W tym etapie projektant dobiera również odpowiednie gatunki roślin, które będą odpowiadały warunkom panującym na działce oraz spełniały wymagania estetyczne i funkcjonalne klienta.