Artykuł sponsorowany

Jak przebiega usługa rozgraniczenia wykonywana przez geodetę?

Jak przebiega usługa rozgraniczenia wykonywana przez geodetę?

Usługa rozgraniczenia działki wykonana przez geodetę to niezbędny proces w przypadku konieczności wyznaczenia granic nieruchomości. Celem tego rodzaju usługi jest ustalenie dokładnych granic terenu, co jest istotne zarówno dla właścicieli działek, jak i sąsiadów oraz organów administracji publicznej. W artykule przedstawimy, jak przebiega usługa rozgraniczenia wykonywana przez geodetę, jakie są jej etapy oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze specjalisty.

W jaki sposób wykonuje się rozgraniczenia?

Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem działki, geodeta musi zgromadzić niezbędne dokumenty i informacje. Należy do nich m.in. aktualny odpis z księgi wieczystej, mapa zasadnicza oraz dokumenty dotyczące ewentualnych zmian granic działki. W przypadku braku odpowiednich danych, geodeta może zlecić wykonanie tzw. mapy do celów projektowych, która będzie podstawą do dalszych prac. Ponadto konieczne jest uzyskanie zgody sąsiadów na przeprowadzenie prac geodezyjnych na ich terenie.

Po zebraniu niezbędnych dokumentów i uzyskaniu zgód do rozgraniczenia w Bydgoszczy, geodeta przystępuje do pomiarów w terenie. W trakcie tych prac, specjalista wykorzystuje nowoczesne urządzenia geodezyjne, takie jak GPS czy tachimetr, które pozwalają na precyzyjne określenie współrzędnych punktów granicznych. Następnie geodeta sprawdza istniejące znaki graniczne lub ustawia nowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto dodać, że właściciele działek oraz sąsiedzi mają prawo uczestniczyć w pracach geodezyjnych i zgłaszać swoje uwagi.

Po zakończeniu prac w terenie, geodeta opracowuje dokumentację techniczną zawierającą wyniki pomiarów oraz opis granic działki. Na jej podstawie sporządza się protokół rozgraniczenia, który jest podpisany przez właścicieli działek oraz geodetę. Następnie dokumentacja jest przekazywana do organu administracji publicznej (np. starostwa powiatowego), który wydaje decyzję administracyjną o ustaleniu granic nieruchomości. Decyzja ta jest prawnie wiążąca i może być przedmiotem ewentualnych odwołań do sądu.